Adatvédelmi nyilatkozat
 
 
A www.hapipel.hu weboldal adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozata
 
Bacsa Lajosné egyéni vállalkozó, székhely: 6762, Sándorfalva Fácán utca 20. szám, nyilvántartási szám: 53088963, adószám: 69373017-2-26, e-mail: hapipel@freemail.hu, telefon: +36-70/943-3741 a továbbiakban mint Vállalkozó kijelenti, hogy az általa üzemeltetett www.hápipel.hu webáruház, (a továbbiakban: weboldal) működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel.
 
Felhasználó: a weboldalt felkereső minden olvasó, látogató, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a weboldalt legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Vállalkozó által a weboldalon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz, illetve bármely módon (telefonhívás, e-mail, stb.) kapcsolatba lép a Vállalkozóval.
 
Ügyfél: a Vállalkozóval bármilyen termék tárgyában, a weboldalon vagy az általános szerződési feltételekben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
 
Adatfeldolgozók listája:
 
1) Weboldal tulajdonosa: Bacsa Lajosné egyéni vállalkozó
 
Név: Bacsa Lajosné
 
Székhely: 6762, Sándorfalva Fácán utca 20.
 
Nyilvántartási szám: 53088963
 
Statisztikai számjel: 69373017471923106
 
Adószám: 69373017-2-26
 
Email: hapipel@freemail.hu
 
 
 
2) Webtárhely szolgáltató: Webnode AG
 
Név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug  Svájc
 
azonosító CH - 170.3.036.124-0
 
Email: support@webnode.com
 
 
 
3) Hírlevélküldést nem folytatunk.
 
 
 
4) Könyvelést végző személy:
 
Név: Molnár Mónika
 
Email: molnar.monika7809@gmail.com
 
 
 
5) Bank:  K&H Bank Zrt.
 
Név:  K&H Bank Zrt.
 
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
 
Adószám: 10195664-4-44
 
Email: bank@kh.u
 
 
 
6) Futárszolgálat: Magyar Posta Zrt.
 
Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
 
Adószám: 10901232-2-44
 
Email: ugyfelszolgalat@posta.hu
 
 
 
Mik a Felhasználó jogai?
 
Hozzáférési jog:
 
A Felhasználónak bármikor joga van információt kérni a Vállalkozó által tárolt személyes adatairól. Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, személyes adatait e-mailben elküldjük.
 
 
 
Hordozhatósághoz való jog:
 
A Felhasználónak jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban adja át a Vállalkozó a Felhasználónak vagy egy másik félnek. Ez csak a Felhasználó által a Vállalkozó számára megadott személyes adatokra vonatkozik.
 
 
 
A helyesbítés joga:
 
A Felhasználónak joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Amennyiben a Felhasználó Ügyfélként használja a weboldalt, lehetősége van szerkeszteni fiókadatait.
 
 
 
A törléshez való jog:
 
A Felhasználónak jogában áll bármely, a Vállalkozó által feldolgozott személyes adatának törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:
 
- folyamatban lévő ügye van a Vállalkozóval
 
- nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra
 
- rendezetlen tartozása van a Vállalkozó felé, a fizetési módtól függetlenül
 
- ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk
 
 
 
A feldolgozás elleni ellenvetés joga
 
A Felhasználónak jogában áll tiltakozni adatainak feldolgozása ellen. A Vállalkozó. nem folytatja a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a Felhasználó és a Vállalkozó között valamilyen ügylet (folyamatban lévő rendelés, tartozás, stb.) áll fenn.
 
 
 
A Felhasználó hogyan gyakorolhatja jogait?
 
Bármikor kapcsolatba léphet velünk a hapipel@freemail.hu e-mail címen.
 
 
 
Adatvédelmi munkatárs
 
A Vállalkozó nem jelöl ki külön Adatvédelmi munkatársat, a Vállalkozóhoz bármikor fordulhat kérdéseivel: hapipel@freemail.hu
 
 
 
Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a Vállalkozó a személyes adatait nem megfelelőképpen dolgozza fel, jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 
 
 
Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
 
Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat frissítésre kerül, annak legfrissebb verzióját mindig eléri honlapunkon.
 
 
 
Online vásárlás
 
 
 
Miért használjuk a személyes adatait?
 
Személyes adatait a Vállalkozó felhasználja arra, hogy feldolgozza online vásárlásait, kezelje rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatása keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjön. Személyes adatait felhasználja a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználja panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználva azonosításra, illetve arra, hogy külső feleknek igazolja az Ön címét.
 
 
 
Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel a Vállalkozó?
 
 
 
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozza fel:
 
 
 
-         kapcsolattartói információk (név, cím, e-mail cím és telefonszám)
 
-         fizetési információ és fizetési előzmények
 
-         rendelési információ
 
 
 
Amennyiben a Felhasználó regisztrált weboldalunkon, akkor fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozza a Vállalkozó, például a
 
-         fiókazonosítóját
 
-         vásárlási előzményeit.
 
 
 
Ki férhet hozzá a Felhasználó személyes adataihoz?
 
A harmadik félnek kizárólag a szolgáltatás nyújtásának érdekében továbbítja a Felhasználó adatait a Vállalkozó. Szállítási vállalatoknak továbbítja szállítási adatait és elérhetőségét. Számlázási adatait könyvelési célokkal továbbítja a könyvelést végző cég felé.
 
 
 
Mennyi ideig tároljuk a Felhasználó adatait?
 
A Felhasználó adatait a Vállalkozó mindaddig megtartja, amíg a Felhasználó a weboldal aktív vásárlója.
 
 
 
Hírlevelek, értesítések és reklámok
 
 
 
A Felhasználó személyes adatait nem használja fel a Vállalkozó abból a célból, hogy értesítéseket, marketingajánlatokat, közérdekű információkat és meghívókat küldjön e-mail útján.
 
 
 
Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel a Vállalkozó?
 
 
 
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
 
 
 
-         kapcsolattartói információk (e-mail cím, telefonszám) 
 
Amennyiben a Felhasználó a weboldal regisztrált felhasználója, akkor fiókjával kapcsolatos személyes adatai is feldolgozásra kerülnek:
 
 
 
-         név
 
-         cím
 
-         kor
 
-         neme (amennyiben megadta)
 
-         vásárlási előzményei
 
 
 
Ki férhet hozzá a Felhasználó személyes adataihoz?
 
 
 
A Vállalkozón kívül ezekhez az adatokhoz más nem fér hozzá.
 
A Felhasználó adatait soha nem adja át, adja el vagy cseréli el marketingcélokból harmadik féllel.
 
 
 
Az adatfeldolgozás jogalapja
 
A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó belegyezésén alapul, mivel a regisztráció keretében hozzájárul adatainak feldolgozásához.
 
 
 
A beleegyezés visszavonásához való jog:
 
A Felhasználónak jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor. Ha így tesz, a Vállalkozó nem küldhet többet semmilyen ajánlatot vagy információt a Felhasználónak a beleegyezése alapján.
 
  
 
Mennyi ideig tároljuk a Felhasználó adatait?
 
A Felhasználó adatait a Vállalkozó mindaddig megtartja, amíg a Felhasználó vissza nem vonja beleegyezését.
 
 
 
Felhasználói fiók
 
 
 
Miért használjuk a Felhasználó személyes adatait?
 
A Felhasználó személyes adatait annak érdekében használja fel a Vállalkozó, hogy létrehozza és kezelje a Felhasználó személyes fiókját a weboldallal kapcsolatban. A Vállalkozó a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja megrendelési előzményeit és a rendelések részleteit, és lehetővé teszi, hogy kezelje fiókbeállításait. Lehetővé teszi, hogy frissítse az olyan jellegű információkat, mint az elérhetősége. 
 
Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel a Gregersen Kft.?
 
A Vállalkozó mindig feldolgozza a Felhasználó e-mail címét és jelszavát, amelyet regisztrációkor megad.
 
 
 
Amennyiben a Felhasználó megadja, a következő adatokat is feldolgozzuk:
 
 
 
-         kapcsolattartói információk (név, cím, telefonszám)
 
-         születési dátum
 
-         nem
 
-         ország
 
-         fiókbeállítások
 
 
 
Amennyiben a Felhasználó megrendelést ad le, a következő adatokat is feldolgozzuk:
 
-         rendelési előzmények
 
-         szállítási információk
 
-         fizetési előzmények
 
 
 
Ki férhet hozzá a Felhasználó személyes adataihoz?
 
 
 
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a Vállalkozó. teljesíthesse a rendeléseit. Így adatait kizárólag olyan jellegű harmadik félnek adjuk át, mint a futárszolgálatok.
 
 
 
Az adatfeldolgozás jogalapja
 
A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó belegyezésén alapul, mivel a regisztráció keretében hozzájárul adatainak feldolgozásához.
 
 
 
A beleegyezés visszavonásához való jog:
 
A Felhasználónak bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, a fiókja megszűnik és a Vállalkozó nem lesz képes szolgáltatásokat nyújtani a Felhasználónak.
 
 
 
Mennyi ideig tároljuk a Felhasználó adatait?
 
Adatait mindaddig tároljuk, amíg a Felhasználó aktív felhasználói fiókkal rendelkezik.
 
Fiókja megszüntetése esetén abban az esetben tárolja a Vállalkozó a Felhasználó adatait, amennyiben lezáratlan ügyük van.
 
Fiókja megszüntetése után a Felhasználó adatait töröljük.
 
 
 
A Felhasználó személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:
 
A Felhasználónak jogában áll tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ezt a következő e-mail címen keresztül teheti meg: hapipel@freemail.hu. A Felhasználó fiókját ebben az esetben töröljük és a továbbiakban nem tudunk szolgáltatást nyújtani a Felhasználó felé.
 
 
 
 Nyereményjátékok
 
 
 
A Vállalkozó feldolgozza adatait, amikor a Vállalkozó által szervezett nyereményjátékra jelentkezik. A személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a játékban nevezettekkel kapcsolatba lépjünk az esemény előtt és után, valamint a nevezők azonosítására, a nevezők korának megállapítására, a nyertesek értesítésére, a díjak átadására és nyomon követésére.
 
 
 
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:
 
 
 
-         kapcsolattartói információk (név, cím, e-mail cím és telefonszám)
 
-         kor
 
-         a játékban megadott információk
 
 
 
Ki fér hozzá a Felhasználó személyes adataihoz?
 
Harmadik félnek kizárólag abban az esetben adja át a Felhasználó személyes adatait, hogy a nyertesek nyereményét a szállító cég házhoz szállíthassa.
 
 
 
Mi a jogalapja a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásának?
 
Személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó beleegyezésén alapul, amikor úgy dönt, hogy részt vesz egy játékban.
 
 
 
A beleegyezése visszavonásához való jog:
 
A Felhasználónak bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezést személyes adatai feldolgozását illetően. Amikor így tesz, a Vállalkozó nem lesz képes a nyereményjáték szolgáltatását nyújtani a Felhasználónak.
 
 
 
Mennyi ideig tároljuk a Felhasználó adatait?
 
A játékban résztvevő Felhasználók adatait a játék vége után 10 napig tároljuk, a nyertesek adatait 12 hónapig.